nas com una bacora / nassos com a bacores

S’usa per a dir que algú té un nas molt grandot i més aïna lleig.

Aquest modisme comparatiu l’he sentit a Alcoi.