nas com un cabàs / nassos com a cabassos

S’usa per a dir que algú té un nas molt grandot i més aïna lleig.

Es veu molt clarament que aquest modisme comparatiu és un redolí. Es diu nas com un cabàs perquè nas i cabàs rimen.