nadar com una estral sense mànec / nadar com a estrals sense mànec

No saber nadar gens.

La paraula estral, àmpliament usada pels valencians, és una variant formal de destral.