nadar com un peix / nadar com a peixos

Nadar molt bé.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada peix, trobem:

Nedar com un peix: saber nedar molt bé.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV arrepleguen el modisme comparatiu nadar com un peix que definixen, respectivament, com ‘nadar perfectament’ i com ‘ser molt bon nadador, nadar molt bé’.