més flac que sant Valent

Referit a persones: molt flac, molt prim.

Aquest modisme comparatiu és un localisme de Vinaròs. Fa referència al cos momificat de sant Valent que durant 156 anys es va venerar en l’esglesia parroquial de Vinaròs i que es va cremar en l’incendi que va destrir la dita església l’any 1936.

L’any 1780, el militar vinarosenc Carles Esteller, de guarnició a Nàpols, va demanar al papa Pius VI la relíquia d’un sant a fi de dur-la a Vinaròs. La relíquia que va aconseguir va ser el cos momificat de sant Valent que va arribar a Vinaròs el 10 de juliol de 1780 a on va ser rebut amb una gran cerimònia religiosa.