més agre que un cabàs de llimes

1) En sentit real: ‘molt agre’. Es diu, especialment, de les coses de menjar.

2) En sentit figurat: ‘de molt mal caràcter’.