menys èxit que un venedor d’enciclopèdies en el desert

S’usa per a expressar que algú no aconseguix l’acceptació i el reconeiximent d’allò que intenta aconseguir.

Josep Gregori Sanjuan, en Un segrest per tot el morro, escriu:

Jo intentava, ingènuament, que la minoria blanca prenguera consciència de l’explotació a què estaven sotmesos els pobladors originaris del país. Com és natural, vaig tenir menys èxit que un venedor d’enciclopèdies al desert. Quan es van cansar de mi, em van detenir i em van fer fora del país.

S’usa amb el verb tindre.