menys espenta (o empenta) que una llimonada de paperet

S’usa per a expressar que algú no té l’ànim, la disposició, la iniciativa i la resolució que calen per a fer determinades coses, que té poc vigor, poca energia, que no és capaç de prendre decisions importants.

Josep Lozano, en el conte Històries marginals, escriu:

Jo recorde que Canoret, de xicot, va estar tres anys treballant en la sucreria del Nelo, i tenia més poca empenta que una llimonada de paperet.

S’usa amb el verb tindre.