menys espenta (o empenta) que un caragol

S’usa per a expressar que algú no té l’ànim, la disposició, la iniciativa i la resolució que calen per a fer determinades coses, que té poc vigor, poca energia, que no és capaç de prendre decisions importants.

En la novel·la Quina lenta agonia la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella, trobem:

Marta, reina, si en vida tenies més poca espenta que un caragol, ara de morta encara menys… Algú sabrà on van a parar els morts de la guerra…

S’usa amb el verb tindre.