menys diners que una botxaca girada (o girada del revés)

S’usa per a expressar que algú no té gens de diners, que està completament pelat.

S’usa amb el verb tindre.