menys coneixement (o coneiximent) que una pallorfa d’espiga

S’usa per a expressar que algú té molt poc coneixement.

S’usa amb el verb tindre.