menys coneixement (o coneiximent) que una cabra

S’usa per a expressar que algú té molt poc coneixement.

En la novel·la juvenil ¿Qüestió de feromones?, d’Enric Lluch i Girbés, podem llegir:

Això sí, quan Maria Penya ho puga veure i durant un temps limitat. O siga, uns dies i ja està. Després, li expliques que t’ha vingut una mala ventada, que has tingut menys coneixement que una cabra, etcètera. Fi de la pel·lícula, les paus i a jugar al futbolí dos contra dos.

En la novel·la juvenil Per què, Sara?, d’Enric Lluch i Girbés, trobem:

De la Duracel li vaig contar que tenia menys coneixement que una cabra i que, sempre duia, com el Pancorbo, la cartera plena.

S’usa amb el verb tindre.