menys cervell que un samaruc de séquia

S’usa per a expressar que algú té molt poc coneixement.

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joaquim Martí Mestre en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric. En la pàg. 585 podem llegir: «[…]que es troba també en la loc. tindre menys cervell que un samaruc de sèquia, usada per Escalante (Martí, 1997b: 180); […]».