menys cervell que un mosquit

S’usa per a expressar que algú té molt poc coneixement.

En el llibre de narracions breus Amors impossibles, de Josep Vicent Marqués, trobem:

–Un home gros, desagradable i amb menys cervell que un mosquit em demana la lluna i jo, si puc, li done la lluna. Ara, em demana enamorar una jove tendra, gentil, sensible, intel·ligent i jo…

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: El modisme comparatiu tindre manco cervell que un mosquit l’arreplega Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer.