menys cervell que un conill

S’usa per a expressar que algú té molt poc coneixement.

S’usa amb el verb tindre.