menys carn que una xerla

1) S’usa per a expressar que una persona és molt flaca.

2) S’usa per a expressar que un animal té molt poca carn.

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu tindre menos carn que una xerla en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Cogullada.