menys carn que una judia

1) S’usa per a expressar que una persona és molt flaca.

2) S’usa per a expressar que un animal té molt poca carn.

S’usa amb el verb tindre.

NOTA. Fa referència a l’au de l’espècie Vanellus vanellus.