menys carn que una cadernera

1) S’usa per a expressar que una persona és molt flaca.

2) S’usa per a expressar que un animal té molt poca carn.

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu arreplega tindre menos carn que una cagarnera.