menys carn que un parotet (o que un pixaví)

1) S’usa per a expressar que una persona és molt flaca.

2) S’usa per a expressar que un animal té molt poca carn.

En Ripios valencians, de Joan Baptista Valls, podem llegir:

Per tirar fins als pardals de menys carn que un pixaví.

NOTA: Parotet i pixaví són denominacions populars valencianes de la libèl·lula.