menys carn que un caragol

1) S’usa per a expressar que una persona és molt flaca.

2) S’usa per a expressar que un animal té molt poca carn.

S’usa amb el verb tindre.