menys cap que una bajoqueta sense fil

S’usa per a expressar que una persona és insensata, que fa coses irreflexives, que té poc trellat.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

–Tens més poc cap que una bajoqueta sense fil! Tu, a falta de raons, collons! Torne a repetir… què no podeu esperar? En un bufit apleguem allà i, amb tranquil·litat, ho aclarim entre tots!

S’usa amb el verb tindre.

NOTA: El modisme comparatiu tindre més poc cap que una bajoqueta sense fil l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.