menys astut que un caragol

S’usa per a expressar que algú no és gens astut.

S’usa amb el verb ser.