menut com un ratolí / menuts com a ratolins

Molt menut, molt xicotet.

En La confessió d’un diablet, de Narcís Oller, llegim:

També menut com un ratolí i més viu que un estornell, ja deia tothom que la picardia no el deixava créixer.

En la novel·la Els treballs d’Hèrcules Llopis, de Teresa Broseta, trobem:

Mireia, menuda com un ratolí, li tragué un pam de llengua i posà els ulls en blanc.