menjar (o afartar-se) com un lladre / menjar (o afartar-se) com a lladres

Afartar-se de valent.

NOTA: Pere Ortís arreplega aquest modisme comparatiu en el seu llibre La parla de l’Urgell.