menjar més que un mal lleig

1) Referit a una persona o a un animal: menjar molt, menjar d’una manera exagerada, menjar massa.

2) Referit a una addicció, un mal vici, una obsessió malaltissa: debilitar qui la patix físicament i mentalment.

3) Referit a un agent corrosiu o abrasiu: desgastar allò que ataca, desfigurar-ho, desfer-ho, destruir-ho.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada menjar, trobem:

Menjar més que un mal lleig, o que un mal gra: menjar massa.

L’expressió mal lleig s’aplica a diverses malalties incurables –especialment determinats tipus de càncer– que consumixen ràpidament i de manera inexorable qui té la mala sort de patir-les.