menjar més olives que un estornell

Menjar moltes olives.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu minjar més olives que un estornell en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Cerdà. Recull la variant formal minjar, molt usada en determinats parlars valencians.