menjar com un xarnego / menjar com a xarnegos

1) Menjar molt. Engolir cantitas grans de quemenjar.

2) Ser molt menjador.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida i diu que s’usa a Agullent.