menjar com un capità general / menjar com a capitans generals

Menjar molt bé i en abundància.

També pot usar-se amb els verbs almorzar (o esmorzar), dinar o sopar.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.