menejar-se més que un viatjant de torçudes

Menejar-se molt, desplegar una gran activitat.

Josep Tormo Colomina en el seu llibre El llenguatge tèxtil alcoià arreplega aquest modisme comparatiu del qual diu:

En el parlar d’Alcoi, una torçuda és un ble per a un llum de ganxo o cresol, mentre que el ble per a una estufa o una fogona de petroli s’anomena, localment, una camiseta. Com que les torçudes són barates, cal moure’s bastant per tal de vendre’n moltes i així poder viure del referit ofici o negoci: “–Eixe xicot no atura, eh! –Redeny, es meneja més que un viatjant de torçudes”.