menejar-se més que el ballador de l’anca

Menejar-se molt. Anar d’ací cap allà, de manera molt atrafegada.

Aquesta comparança la conec del parlar d’Alcoi.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Garcia Llopis en el seu llibre Revoltim.