menejar-se com un cuc

Referit a una persona: fer moviments anòmals i irregulars que contrau els membres del cos de manera involuntària a causa d’un dolor molt fort.