matar com a rates

Matar persones com si foren rates.

En la novel·la Fills de la derrota, d’Empar Fernández, podem llegir:

–Ens mataran a tots com a rates –continua–. Cabrons, criminals, venuts, xusma… Pels collons us haurien de penjar, maleïts assassins, […]

En la novel·la Temps de batuda, d’Enric Valor, llegim:

Roc el Fuster els va dir: “Hi ha més de cent casernes de la guàrdia civil en tota aquesta banda del territori valencià, i no sabem bé quines estan controlades i quines no. Els d’ací deuen saber el triomf inicial de la guàrdia civil d’Albacete”. “Però no sabem si saben o no que han estat esclafats i morts com a rates en els edificis on s’havien fet forts”, va dir el cap dels milicians.

NOTA: El verb matar té dos participis: mort i matat.