matar com a raboses

Matar persones com si foren raboses.

En la novel·la Fàtima de Berfull, de Vicent Sanchis, trobem:

–Únicament aconseguiran que els maten com a raboses, com si foren gossos rabiüts –va dir Àhmad–. Això és un acte d’absoluta irresponsabilitat.