mascarat com un dimoni / mascarats com a dimonis

Brut de mascara.

En la novel·la Sense la terra promesa, d’Enric Valor, podem llegir:

Era una viva tabola, un tràfec alegre: tot treballant, deu o dotze homes, colrats com a moros i mascarats com a dimonis, s’oferiren als ulls esbalaïts del terratinent ingenu i confiat.