marejat com una mona / marejats com a mones

Molt marejat, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú, podem llegir:

Pobre dimoni, com estava! Vinga la tamborinada de tant rodar la carabassa i, a més, marejat com una mona.