marejat com un poll / marejats com a polls

Molt marejat, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Rondalles del Baix Vinalopó, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, trobem:

I la tia Maria, marejada com un poll, havia d’accedir però ella també sabia, si volia, burlar-se dels xiquets i llavors els deia:
–Ara us contaré la rondalla de l’home i el gos. Això era un home i un gos. Corria l’home, corria el gos. Ai, quin conte més preciós!