marejat com un ànec

Molt marejat, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la novel·la La innocent, d’Isabel-Clara Simó, podem llegir:

Vaig arribar a ca l’Elisa, marejat com un ànec, a les tres tocades.

En la novel·la Nit de foc, de Vicent Marqués, trobem:

Em vaig despertar marejat com un ànec, com sempre, amb els membres entumits i adolorits i la llengua de sorra.