manar més que el govern

1) Manar molt.

2) Estar sempre manant.