lluent com una navalla (o com una navaixa) / lluents com a navalles (o com a navaixes)

Molt lluent.

En la rondalla La rabosa i el corb, d’Enric Valor, podem llegir:

La rabosa obrí la seua boca presumida i va mostrar uns queixals lluents com a navalles.