lluent com el sol de migdia

Molt lluent.

En el llibre Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, llegim:

El mercat era un esdeveniment de molta importància, perquè endemés dels venedors de segó, d’arròs, de dacsa, venien altres que portaven teles de percala i de crespó, i escurada de Manises, i quincalla tan lluenta com el sol de migdia.