lliure com un teuladí / lliures com a teuladins

Completament lliure.