lliure com el mar

Completament lliure.

En la novel·la juvenil MAD: Destrucció Mútua Assegurada, de Frederic Sentandreu, podem llegir:

Em va abraçar fort intentant no plorar.
–Saps què simbolitza la libèl·lula.
–Llibertat.
–Sí, llibertat. És com un helicòpter intrèpid.
–Sí, i lliure. No hi havia persona més lliure que ell, veritat?
Lliure com el mar.
–Sí, com el mar.