llis com una espasa / llisos com a espases

Molt llis.

En la novel·la Júlia, d’Isabel-Clara Simó, podem llegir:

El cabell era negre, llis com una espasa i tallat amb tan poca traça que se li alçaven totes les punxes, com un eriçó.