llis com una anguila / llisos com a anguiles

Molt llis.