lligat com un gos / lligats com a gossos

1) En sentit real: ‘sotmés a lligament’.

2) En sentit figurat: ‘sense llibertat per a fer o dir determinades coses’.