lligat com un burro (o com un ase, o com un ruc) / lligats com a burros (o com a ases, o com a rucs)

1) En sentit real: ‘sotmés a lligament’.

2) En sentit figurat: ‘sense llibertat per a fer o dir determinades coses’.

En la novel·la La melodia del desig, de Ferran Garcia-Oliver, podem llegir:

–No és bo que l’home que es dirigeix cap al baptisme vinga lligat com un ase –va dir mossèn Hug–. Deslligueu-lo ara mateix! A la casa de Déu, de l’únic i vertader Déu, hi entrem plens de goig, sense pors ni coaccions.