lleuger com una volva

Molt lleuger, que pesa molt poc.

En el conte En Met de les Conques, de Víctor Català, podem llegir:

Passaren llargues estones; estès enmig del camí com un gripau, a ell li semblava vagament que volava pels aires, lleuger com una volva, amb una rapidesa esfereïdora.

NOTA 1: Cal aclarir que en el valencià meridional, a on la v es pronuncia labiodental, la primera v de la paralau volva es pronuncia bilabial i la segona labiodental. El DCVB té l’entrada bolva que remet a volva o bolva. El DNV, en canvi, només recull volva.

NOTA 2: El conte En Met de les Conques, de Víctor Català, forma part del recull de contes titulat Drames rurals.