lleuger com un llagostí / lleugers com a llagostins

Molt lleuger. Que pesa molt poc i que és molt àgil.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, d’Enric Valor, podem llegir:

I tots, vinga de dur bótes. I anaven col·locant-les en carrell, o siga una damunt l’altra. Dos fadrinets, lleugers com a llagostins, apareixien sempre dalt la del capdamunt i, d’allí, fent miraculosos equilibris i aguantant-se de la corda que penjava de la corriola, anaven hissant amb ells, des de baix, les bótes que els portaven, tot en tall de matar-se a cada instant.