lletres com a bacores

Lletres molt més grans del que seria lògic en el lloc a on estan escrites.

Per regla general, fa referència a la lletra manuscrita o a la lletra impresa.