llest com un dimoni / llests (o llestos) com a dimonis

Molt llest.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, d’Enric Valor, podem llegir:

–Ja no cal que m’hi entretinga més! Ací són llestos com a dimonis!